Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Klachtenregeling

We doen ons best om uw kind optimaal onderwijs te geven. Ook houden we het welzijn van alle leerlingen zo goed mogelijk in de gaten. Toch kan het gebeuren dat u ergens niet tevreden over bent. Dan willen we graag met u in gesprek, zodat we samen een oplossing kunnen zoeken.

Heeft u een klacht over onze school? Dit kunt u het beste bespreken met de groepsleerkracht. Als u er samen niet uitkomt, luistert de schooldirecteur naar uw verhaal. Lukt het nog niet om een oplossing te vinden? Dan hebben we op Middelstein een contactpersoon die met u meedenkt. Voor onze school is dat Gerry Zandhuis. Zij kan u eventueel doorverwijzen naar de GGD-vertrouwenspersoon mevr. José Nederhoed en eventueel naar de Landelijke Klachtencommissie. De adresgegevens staan achterin deze kalender.

 

Machtsmisbruik

 

Als school hebben we een klachtenregeling machtsmisbruik. Hieronder vallen klachten over discriminatie, racisme, agressie, geweld, (seksuele) intimidatie en (cyber)pesten.

Het gaat om situaties tussen leerlingen onderling en tussen leerling en leerkracht of aan school verbonden personeel. In de klachtenregeling zijn bepalingen opgenomen over contactpersonen, vertrouwenspersonen en de klachtencommissie.

Onze school is voor de vertrouwenspersoon aangesloten bij GGD Fryslân. De vertrouwenspersoon, mevrouw José Nederhoed, handelt de klacht af volgens een vaste procedure, behandelt alle zaken strikt vertrouwelijk en is geen verantwoording schuldig aan de school. Hierdoor kan het kind en/of ouder/verzorger vrijuit spreken en een klacht voorleggen.

Meer info is te vinden op de website en die van GGD Fryslân.

 

GGD Fryslân heeft een folder ontwikkeld “Vertrouwenspersoon voor ouders” en “Vertrouwenspersoon voor jongeren”. Deze folders zijn te downloaden via de website van GGD Fryslân (www.ggdfryslan.nl). José Nederhoed is te bereiken bij GGD Fryslân via telefoonnummer 088 22 99 817 of via e-mail j.nederhoed@ggdfryslan.nl.