Ziekmelden en verlof aanvragen

Is uw kind ziek en kan het niet naar school? Dan moet u ons vóór 08.30 uur bellen of een bericht sturen om uw kind af te melden. Is een kind zonder toestemming afwezig, dan moeten we dit melden bij de leerplichtambtenaar. Dat geldt bij ziekte, maar ook in andere gevallen van verzuim. In de leerplichtwet staat wanneer een leerling vrijstelling van school kan krijgen. Een aanvraagformulier voor verlof kun u verkrijgen op school.