Ziekmelden en verlof aanvragen

Is uw kind ziek en kan het niet naar school? Dan moet u ons vóór 08.30 uur bellen of een bericht sturen om uw kind af te melden. Is een kind zonder toestemming afwezig, dan moeten we dit melden bij de leerplichtambtenaar. Dat geldt bij ziekte, maar ook in andere gevallen van verzuim. In de leerplichtwet staat wanneer een leerling vrijstelling van school kan krijgen. Een aanvraagformulier voor verlof kunt u verkrijgen op school en is te vinden onder het kopje downloads.Ook staat hier een formulier wat te gebruiken is voor de werkgeversverklaring.