Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

KiVa

Pesten? Dat pakken we aan!

Middelstein mag zich een KiVa-school noemen. KiVa is een preventief, schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten op basisscholen. KiVa zet in op positieve groepsvorming en stimuleert de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Daarmee wordt de sociale veiligheid en het pedagogisch klimaat op school verbeterd. Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep als geheel en dus niet op individuele kinderen.

KiVa is goedgekeurd door het Nationaal Jeugdinstituut en voldoet aan de eisen van wet sociale veiligheid op school.

Het kan voorkomen dat uw kind een probleem ervaart met de leerkrachten of andere leerlingen waarmee hij/zij in vertrouwen met iemand over wil praten. Voor onze leerlingen is Janna de Boer de contactpersoon.

Een gouden start...
We starten ons schooljaar met de ‘Gouden Weken’. In deze eerste weken van het schooljaar focussen we, samen met de leerlingen, extra op groepsvorming en oudercontact. We maken de leerlingen bewust van het feit dat zij medeverantwoordelijk zijn voor de sfeer in de groep. Doel van deze weken is dan ook het creëren van een fijne sfeer, waar gedurende het schooljaar constant op teruggegrepen kan worden. Na de kerstvakantie worden de gemaakte afspraken herhaald in de zogeheten ‘Zilveren Weken’.