Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Ouderbetrokkenheid

We betrekken u graag bij alles wat op school gebeurt. Zo kunnen we elkaar ondersteunen bij de opvoeding en ontwikkeling van uw kind. Open communicatie, ideeën uitwisselen, elkaar informeren; dat is ontzettend waardevol. Heeft u een vraag of wilt u iets met ons bespreken? Dan bent u na schooltijd altijd van harte welkom. Als wij u graag willen spreken, nodigen we u uit voor een gesprek.

We maken gebruik van de communicatie app Social Schools. Dit is een digitaal interactief communicatiesysteem. Activiteiten in de klas en nieuws over school wordt gedeeld via deze communicatiapp.