Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Privacy

Na de invoering van de algemene verordening gegevensbescherming vragen wij u regelmatig toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal (foto en film) waar uw kind op staat. Mocht u tussentijds hierin een wijziging willen aanbrengen, dan kunt u daarvoor bij de leerkracht van uw kind terecht. Ook is er een reglement Social Media opgesteld. Dit kunt u vinden op de website.

Heeft u foto- of videomateriaal van kinderen op school en wilt u dit via social media (zoals Facebook) verspreiden? Doe dit altijd in overleg én met toestemming van school.

 

Reglementen over de privacy zijn te vinden onder de button downloads.