Wie zijn wij?

Middelstein is een van de 14 scholen van Odyssee. De Odysseescholen hebben gezamenlijke uitgangspunten:

 

Open voor iedereen Wij staan open voor alle kinderen en jongeren, ongeacht hun mogelijkheden, godsdienst of cultuur. Juist verschillen geven kleur aan het onderwijs. Ook luisteren we goed wat de samenleving van ons vraagt en formuleren we passende antwoorden op deze vragen.

 

Oog voor verschillen Elke leerling is anders. Met onderwijskundig, pedagogisch en didactisch maatwerk spelen we zo goed mogelijk in op deze verschillen. Onze leerkrachten verstaan hun vak en halen het optimale uit elke leerling. Dat doen ze in samenspraak met de ouders en andere betrokkenen bij de school. Overigens zijn ook alle medewerkers uniek en daar hebben we oog voor.

 

Kleurrijk en positief Wij bieden scholen de ruimte om vanuit hun eigen kracht kleur te geven aan het onderwijs. Elke school heeft zijn eigen positieve uitstraling en profiel, passend bij de doelgroep, de wijk en het team.

Op de website van Odyssee is meer te lezen over onze gezamenlijke visie en uitgangspunten, bijvoorbeeld in het strategisch beleidsplan 2016-2020. Dit plan is de basis waarop scholen hun schoolplan vormgeven.

 

 

Ontwikkelingsgroei door succeservaring

Succeservaringen zijn belangrijk in de ontwikkeling van kinderen. Wij stimuleren kinderen hierin door positieve feedback te geven op het gebied van leerstrategieën en gedrag. We werken vanuit de mogelijkheden van het kind en leren ze om een zelfstandige werkhouding aan te nemen.