Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Schooltijden

Continurooster

Op Middelstein hebben we een continurooster. We werken volgens het vijf gelijke dagen model. Iedere dag van 8.30 tot 14.15 uur. De groepen 1 en 2 hebben op vrijdagmiddag nog vrij. Lunchen doen we gezellig in de klas met de leerkracht. Na de lunch spelen de kinderen buiten.

Leerkracht afwezig?

Ook een leerkracht is wel eens ziek of om een andere reden afwezig. Dan lossen we het op binnen het team of we regelen vervanging. Binnen Odyssee zijn er invalkrachten ingeschreven die we kunnen benaderen om te komen invallen. Ouders worden hiervan op de hoogte gesteld zodat uw kind niet onverwachts iemand anders treft.

Wij vinden het belangrijk dat alle leerlingen op tijd op school en in hun lokaal zijn zodat ze optimaal van de onderwijstijd gebruik kunnen maken. Hieronder zijn de afspraken met betrekking tot de start van de schooldag en het te laat komen.

 

Start van de schooldag

Bij het gaan van de tweede bel om 8:30 uur, starten de lessen en zijn er geen ouders meer in de lokalen aanwezig.

 

3-6-9-12 Regeling

3: Als een leerling 3x te laat is gekomen, neemt de leerkracht van de groep contact op met de ouders.

6: Als een leerling 6x te laat is gekomen, krijgen de ouders een brief van de directie. In deze brief wordt aan de ouders duidelijk gemaakt dat er bij 9x te laat komen een melding bij de leerplichtambtenaar zal worden gedaan.

9: Als een leerling 9x te laat is gekomen, doet de school een melding bij de leerplichtambtenaar. De ouders worden schriftelijk op de hoogte gesteld over deze melding. De leerplichtambtenaar stuurt de ouders een waarschuwingsbrief. Indien het gezin recentelijk bekend is met verzuim bij de afdeling leerplicht, worden de ouders door de leerplichtambtenaar uitgenodigd voor een gesprek.

12: Als een leerling 12x te laat is gekomen, melden wij dit bij de leerplichtambtenaar. Deze zal de ouders uitnodigen voor een gesprek. Als de leerling al 12 jaar is zal deze ook zelf voor het gesprek worden uitgenodigd.

NB

Aan het eind van elke maand vindt de controle van het verzuim plaats