Continurooster

Op Middelstein hebben we een continurooster. We werken volgens het vijf gelijke dagen model. Iedere dag van 8.30 tot 14.15 uur. De groepen 1 en 2 hebben op vrijdagmiddag nog vrij. Lunchen doen we gezellig in de klas met de leerkracht. Na de lunch spelen de kinderen buiten.

Leerkracht afwezig?

 

Ook een leerkracht is wel eens ziek of om een andere reden afwezig. Dan lossen we het op binnen het team of we regelen vervanging. Binnen Odyssee zijn er invalkrachten ingeschreven die we kunnen benaderen om te komen invallen. Ouders worden hiervan op de hoogte gesteld zodat uw kind niet onverwachts iemand anders treft.