Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Ons aanbod

Uiteraard bieden wij uw kind wat u van ons mag verwachten:
Onderwijs van goede kwaliteit met moderne technieken.

Het speels, bewust en doelgericht stimuleren van de ontwikkeling van kinderen vormt de basis van Onderbouwd, de methode die we inzetten bij kleuters. De methode bestaat uit tastbare, kleutereigen materialen waarmee kinderen handelend kunnen leren. Door dit aanbod is er aandacht voor het individu, omgang met elkaar en de wereld om ons heen.

De kleuters krijgen zelfs al Engelse les! We besteden extra aandacht aan Engels en Fries omdat we dit voor de taalontwikkeling belangrijk vinden. Bij ons op school zijn verschillende Friese en Engelse boeken te vinden! Voor Fries hebben we in de groepen 1 en 2 een samenwerking met de Peuterspeelzaal. Vanaf groep 3 starten we met lezen, rekenen, schrijven taal en spelling. Deze vakken worden uitgebreid met aardrijkskunde, geschiedenis, verkeer en natuur. Het ene jaar bieden we godsdienst en het andere jaar humanistische vorming aan. Uiteraard is er aandacht voor beweging en krijgen de kinderen vanaf groep 1 gymnastiek. In groep 3 en 4 krijgen de kinderen één keer per twee weken zwemles. Jaarlijks hebben de kinderen van elke groep uitjes of workshops in de klas op het gebied van cultuur- en natuureducatie.

Da Vinci!
Vanaf groep 3 leren de kinderen de wereld oriënterende vakken met behulp van DaVinci. We leren de kinderen verbanden zien: alles heeft te maken met al het andere! We leren kinderen samen te werken en daarin verschillende rollen te ontwikkelen, zoals die van leider, van criticus en van tijdbewaker. Het stimuleert creativiteit, kennis en persoonlijke ontwikkeling. Kinderen leren logisch redeneren en nieuwe dingen bedenken!

Ouder; 'Middelstein is een overzichtelijke kleine school, waar de kinderen een mooie schooltijd hebben en kwalitatief goed onderwijs krijgen. Dit allemaal met bevlogen, betrokken leraren en ouders.'

Muziek en cultuur
Op Middelstein vinden we het belangrijk dat kinderen muziek maken, spelen en beleven. AMV lessen, muziekinstrumenten in de klas, dansworkshops zijn onderdelen die aan bod komen. 

Bewegingsonderwijs
De leerlingen van groep 1 en 2 bewegen elke dag, binnen of buiten. De leerlingen hebben gymschoentjes, liefst zonder veters en voorzien van naam, op school liggen. De groepen 3 en 4 hebben elke vrijdag gym en krijgen eenmaal in de twee weken zwemles. De groepen 5 t/m 8 gymmen twee keer in de week.

Instructie op maat
Een les wordt gezamenlijk opgestart. Samen met de kinderen wordt het doel van de les besproken. Er is een korte instructie van de lesstof en sommige kinderen hebben hier genoeg aan. Zij werken daarna zelfstandig en hebben verdiepingswerk. De leerkracht biedt de andere kinderen verdere instructie en begeleiding. Op deze manier krijgen de kinderen instructie op maat. Aan het einde wordt geïnventariseerd of het doel van de les behaald is en wat eventueel nog lesstof is die herhaald moet worden. De leerkracht neemt dit mee in de planning.

Jonge kind
Voor het eerst naar school; dat is spannend voor kind én ouders! Wij vinden het belangrijk dat uw kind zich snel thuis voelt op Middelstein. Wij nemen de tijd voor u tijdens een kennismaking en rondleiding op onze school. Bij inschrijving van een leerling plannen we ongeveer 2 maanden voordat een kind 4 jaar wordt een intakegesprek waarin u van alles over uw kind mag vertellen. Zo leren wij uw kind alvast een beetje kennen. U en uw kind maken kennis met de leerkracht en de klas en daarna mag uw kind vijf ochtenden komen wennen. Contact vinden wij belangrijk, zeker in het begin!