Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Medezeggenschapsraad

Via de Medezeggenschapsraad (MR) kunnen ouders hun mening geven over alles wat de school aangaat. In de raad zitten ouders en teamleden. De MR-leden worden gekozen via verkiezingen. De directeur van onze school is geen lid, maar op uitnodiging aanwezig bij de vergaderingen. De MR denkt mee, praat mee, geeft advies en beslist mee over allerlei zaken, zoals arbeidsomstandigheden, veiligheid, ouderbijdrage, personeelszaken en nieuwe ontwikkelingen in en rond school. De vergaderingen zijn openbaar. Dit schooljaar zitten Johannes de Jong (voorzitter en ouder), Ilja Bruinsma (ouder), Wies Procee (leerkracht) en Emmy Tichelaar (leerkracht) in de MR.

 

Ouders die graag aanwezig willen zijn, kunnen dit vooraf aangeven bij de voorzitter. Heeft u vragen, tips of ideeën? Laat het weten aan de Medezeggenschapsraad.