Opening schoolplein 14

Met nieuwe speeltoestellen, een pannakooi en belijning van Schoolplein 14 is het een prachtige plek geworden om te sporten en spelen. 

Met het project Schoolplein14 wil de Cruyff Foundation kinderen ook tijdens en na schooltijd uitdagen om samen meer te sporten en te spelen. Want sport en spel is net zo belangrijk voor de ontwikkeling van een kind als leren lezen en schrijven. Door het aanbrengen van lijnen en kleurvakken (coatings) op het oude schoolplein wordt een renbaan en een voetbalveld en cijferspel gecreëerd. Met deze coatings worden de leerlingen meer uitgedaagd om samen te sporten en te spelen. Ook krijgt de school een sportpakket en spellenhandboek om actief met de leerlingen aan de slag te gaan op hun Schoolplein14. Naast het stimuleren van het samen sporten en spelen biedt Schoolplein14 leerkrachten structuur en overzicht op het schoolplein, laat het ook minder sportieve kinderen bewegen, stimuleert het de creativiteit van kinderen om vooral zelf spelletjes te bedenken en vermindert het ‘opstootjes’ op het schoolplein.

Dit alles met behulp van diverse sponsoren, betrokken ouders en geweldige kinderen! IKC Middelstein bedankt Stichting Riedpolder, Vermilion, gemeente Harlingen, Lidl, Rabobank, BMN Boumaterialen, Rotary, Stichting Odyssee Sneek en de ouderraad van IKC Middelstein.