Schoolplein 14

Middelstein heeft een Schoolplein14!

Door de realisatie van een Schoolplein14 op basisscholen uit zowel het regulier als speciaal onderwijs stimuleert de Cruyff Foundation kinderen om samen te sporten en te spelen tijdens en na schooltijd. Ook onze school heeft nu een Schoolplein14!

Met Schoolplein14 worden schoolpleinen weer aantrekkelijk gemaakt door in samenwerking met de school en leerlingen lijnen en kleurvakken (coatings) op de grond en muur aan te brengen. Op deze manier worden op natuurlijke wijze spelactiviteiten van kinderen gestimuleerd. Zoals Johan Cruijff het zei: ‘Buitenspelen zou een vak op school moeten zijn.’ Wij gebruiken ons Schoolplein14 in de pauzes, na schooltijd, voor de gymles en bijvoorbeeld ook de BSO maakt er gebruik van!