Ouderportaal en Social Schools

We maken bij ons op school gebruik van het ouderportaal van Social Schools. Nieuwsberichten, de agenda en het inplannen van oudergesprekken wordt via Social Schools geregeld.