Ouderbetrokkenheid

We betrekken u graag bij alles wat op school gebeurt. Zo kunnen we elkaar ondersteunen bij de opvoeding en ontwikkeling van uw kind. Open communicatie, ideeën uitwisselen, elkaar informeren; dat is ontzettend waardevol. Heeft u een vraag of wilt u iets met ons bespreken? Dan bent u na schooltijd altijd van harte welkom. Als wij u graag willen spreken, nodigen we u uit voor een gesprek.

In het nieuwe schooljaar nemen wij een nieuwe website in gebruik. Ook onderzoeken we momenteel het gebruik van een nieuw digitaal interactief communicatiesysteem van Social Schools. Activiteiten in de klas worden gedeeld via deze communicatieapp voor ouders en leerkrachten.