Medezeggenschapsraad

Via de Medezeggenschapsraad (MR) kunnen ouders hun mening geven over alles wat de school aangaat. In de raad zitten ouders en teamleden. De MR-leden worden gekozen via verkiezingen. De directeur van onze school is geen lid, maar op uitnodiging aanwezig bij de vergaderingen. De MR denkt mee, praat mee, geeft advies en beslist mee over allerlei zaken, zoals arbeidsomstandigheden, veiligheid, ouderbijdrage, personeelszaken en nieuwe ontwikkelingen in en rond school. De vergaderingen zijn openbaar. Dit schooljaar zitten Simon Broekstra (voorzitter en ouder), Sippie Louwsma (ouder), Wies Procee (leerkracht) en Gerry Zandhuis (leerkracht) in de MR.

Ouders die graag aanwezig willen zijn, kunnen dit vooraf aangeven bij de voorzitter. Gerry Zandhuis is ook vertegenwoordigd in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van alle Odysseescholen. Heeft u vragen, tips of ideeën? Laat het weten aan Medezeggenschapsraad.