Uw peuter naar de peuterspeelzaal of opvang nodig? Dat kan!

Heeft u voor of na schooltijd opvang nodig, dan kan uw kind terecht bij BSO Kinderwoud. Ook de peuterspeelzaal zit bij ons in het gebouw. Er is van maandag t/m donderdag een peutergroep van 8.30-11.30 uur. De peuterspeelzaal en BSO zijn van de organisatie Kinderwoud. Voor meer informatie over deze organisatie of vragen over inschrijven verwijzen wij u naarwww.kinderwoud.nl.

Voor peuters die bij ons ingeschreven worden, is de stap naar onze school minder groot doordat zij al bekend zijn bij ons op school. Zij kennen het gebouw al enigszins en herkennen de leerkrachten die bij ons op school werken. Er is snel contact tussen de leidsters van de peuterspeelzaal en de leerkrachten, zodat een goede overdracht mogelijk is.